Тур 4
22.11.2016 / 03.00 PM
RTG 2475
SNo 12
NAME
Lela Javakhishvili
0—1
NAME
Olga Girya
RTG 2469
SNo 8
RTG 2458
SNo 9
NAME
Khotenashvili
½ — ½
NAME
Wenjun
RTG 2560
SNo 7
RTG 2515
SNo 10
NAME
Dronavalli Harika
1—0
NAME
Natalia Zhukova
RTG 2328
SNo 6
RTG 2471
SNo 11
NAME
Kosteniuk
1—0
NAME
Natalia Pogonina
RTG 2475
SNo 5
RTG 2431
SNo 1
NAME
Gunina
1—0
NAME
Batsiashvili
RTG 2457
SNo 4
RTG 2418
SNo 2
NAME
Almira Skripchenko
½ — ½
NAME
Sarasadat Khademalsharieh
RTG 2494
SNo 3
#ugrachess